O knihovněZřizovatelem knihovny je obec Mšené - lázně.

Knihovnu najdete v prostorách kulturního domu.

 Kontakt: Jaroslava Hujová  E-mail: knihovnamsenelazne@gmail.com