O knihovně

                     
                                                              Zřizovatelem knihovny 
                         je obec
                      Mšené-lázně

          Knihovna je v budově kulturního domu.    Je rozdělena na oddělení:
           
 PRO DĚTI 

- Pohádky
(červené označení pod počátečním písmenem autora na hřbetu knih)

- Romány, pověsti, povídky
(zelené označení pod počátečním písmenem autora na hřbetu knih)

- naučná literatura
- časopisy
- knihy z výměnného fondu MěK Litoměřice
- audio knihy z výměnného fondu MěK Litoměřice


     

PRO DOSPĚLÉ

- baletrie (próza i poezie)
  řazena podle abecedy dle příjmení autora a
  symbolem podle žánru  viz odkaz msenelazne.knihovna.info/
- naučná literatůra
- časopisy
- knihy z výměnného fondu MěK Litoměřice
- audio knihy z výměnného fondu MěK Litoměřice
   
 


Kontakt: Jaroslava Hujová  E-mail: knihovnamsenelazne@seznam.czgmail.com