Služby

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé

 
Počet svazků v knihovně:  3 538
 
 
 
Bezplatný přístup na internet

Přístup WIFI

 
Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém Clavius REKS  

Výstavní prostory

Místo na studium nebo čtení 
 
 
Kontakt: Jaroslava Hujová  E-mail: knihovnamsenelazne@seznam.czgmail.com