Služby

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé
 
Počet svazků v knihovně:  3 538
 
 
Bezplatný přístup na internet

Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém KOHA

Výstavní prostory

Místo na studium nebo čtení 

Termíny výměnných souborů: 24.1., 18.4., 11.7., 3.10. 2019, 2.1. 2020
 
 
Kontakt: Jaroslava Hujová  E-mail: knihovnamsenelazne@seznam.czgmail.com